علی حسن پور گفت: پس از انجام رصد های اطلاعاتی و انتظامی از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان یک باند ترانزیت مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.

حسن پور افزود: در این عملیات سه نفر از قاچاقچیان دستگیر و سه دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

به گفته دادستان بوشهر ۷۱۰ کیلوگرم ماده مخدر کشف شده از نوع تریاک است.

وی تاکید کرد: پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای کنگان در جریان تحقیقات است و دستگیر شدگان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند.