ماشاء اله عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر نفتی بودن، دولتی بودن و بانکی بودن سه عارضه اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سالهاست اقتصاد کشور تک محصولی و متکی به درآمدهای نفتی است. بخش اعظمی از اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن نیز در اختیار دولت و ساختار دولتی است. بانکهای کشور هم تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و راه بنگاه داری را در پیش گرفته اند، به همین دلیل اقتصاد ایران تا رسیدن به جایگاه و رشد واقعی فاصله زیادی دارد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد از بن بست‌های موجود است و قانون هرگونه مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاون را منع کرده است، از این رو باید موانع پیش روی تعاونی ها را برداشته و به سمت توسعه اقتصاد تعاونی و مردم محور حرکت کنیم.

دبیرکل اتاق تعاون ایران در ادامه تامین مالی را از مهمترین شاخص‌ها در حوزه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: تامین مالی ارکان مختلفی را شامل می‌شود که بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این ارکان به شمار می‌رود.

عظیمی بر ضرورت انجام اصلاحات در حوزه تامین مالی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مهم‌ترین چالش اکثر بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی است و این امر فعالیت بنگاه‌ها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.

وی کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات عمده تعاونی‌ها برشمرد و با اشاره به بانک توسعه تعاون به عنوان تنها نهاد مالی این بخش، افزود: بانک توسعه تعاون تنها بانکی است که به بنگاه تبدیل نشده و از این جهت نمی‌توان به عنوان تنها نهاد مالی بخش تعاون آن را نادیده گرفت.

به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، امروز به دلیل پیچیدگی نیازها و تنوع کسب و کارها تامین مالی نیز بر اساس نوع فعالیتها از روشهای متنوعی پیروی می‌کند.