به گزارش ایرنا، مصطفی کواکبیان اظهارکرد: موضوع پرونده نازنین زاغری موضوع جدیدی نیست و مدت زیادی است که در محافل مختلف مطرح می شود.

 

وی افزود: ما تاکنون با هر هیات انگلیسی که گفت وگوهایی داشتیم اولین بحث آنها در مورد پرونده نازنین زاغری بود، ما هم بارها گفته ایم که قوه قضاییه برای بحث تابعیت و قوانین، معیارهای خودش را دارد اما برای حل مشکل کمک خواهیم کرد.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در روزهای اخیر این موضوع مطرح شده که انگلیسی ها قرار است مبلغی را برای نازنین زاغری بپردازند در حالی که این بدهی انگلیس به ایران است و ربطی به موضوع نازنین زاغری ندارد و ما آن را کاملا رد می کنیم.