سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شهاب نادری، الیاس حضرتی، سید کاظم دلخوش اباتری، عبدالرضا مصری، محمود شکری، حسن سلیمانی، عامر کعبی، سید تقی کبیری، زهرا سعیدی، عین الله شریف پور، فرهاد تجری، سید جواد حسینی کیا، احمد صفری، حشمت الله فلاحت پیشه و سید قاسم جاسمی به عنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه انتخاب شدند.