به گزارش ایسنا و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی، نحوه برگزاری رقابت های کشتی آزاد، فرنگی و زنان از سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی رقابت ها در دو روز در گروه های وزنی مربوطه برگزار می شود و وزن کشی و معاینه پزشکی نیز در هر صبح روز مسابقات برگزار می شود.

قرعه کشی مسابقات یک روز قبل از رقابت ها برگزار می شود و هیچ ارفاق وزنی نیز در زمان وزن کشی مسابقات در صبح روز نخست قابل قبول نیست ضمن اینکه فقط در سال ۲۰۱۸ وزن کشی مسابقات در روز دوم با ۲ کیلوگرم ارفاق برگزار خواهد شد و از سال های بعد ارفاق وزنی وجود نخواهد داشت.

در روز نخست مسابقات، رقابت های مقدماتی و نیمه نهایی برگزار می شود و در روز دوم ورزشکارانی که به مرحله شانس مجدد و فینال راه یافته اند مجددا وزن کشتی می شوند. همچنین رقابت های شانس مجدد در نوبت اول مسابقات روز دوم و رقابت های رده بندی و فینال در پایان روز دوم انجام خواهد شد.

همچنین اتحادیه جهانی اعلام کرده است که در رقابت هایی که تعداد شرکت کنندگان در هر وزن بیش از ۱۶ ورزشکار نیست، برگزار کنندگان می توانند از همان فرمت یک روز استفاده نمایند.