به گزارش تسنیم، اولیاء دم روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده بودند که وی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی، از این اتهام تبرئه شد.

با اعتراض شاکی به رأی صادره، پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد و دادگاه ۱۸ مهر ماه امسال را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرد.

جلسه روز ۱۸ مهر ماه در حالی برگزار شد که سعید مرتضوی در دادگاه حضور نداشت اما آن طور که وکیل روح‌الامینی بعد از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد، مرتضوی بیمار بوده و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری خود را به دادگاه ارائه کرده بود و قاضی نیز طبق مقررات جلسه را برای روز ۳۰ آبان ماه تجدید کرد.

صبح امروز ۳۰ آبان، در حالی جلسه دادگاه آغاز شده که این بار علاوه بر مرتضوی، روح‌الامینی نیز در دادگاه حضور ندارد و فقط وکیل مدافع اولیاء دم پرونده در دادگاه حاضر هستند.