به گزارش تسنیم، سیدمحمدرضا مرتضوی در پاسخ به اینکه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان آیا تصمیم جدیدی برای تغییر قیمت آرد نیز اعمال شده است یا خیر؟ اظهار داشت: از سال ۹۳ تاکنون افزایش هزینه‌ها در بخش صنعت آرد بوجود آمده است و پیشنهادات مختلفی برای جبران زیان کارخانجات مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه طبق توافق صورت گرفته با دولت قرار نیست قیمت آراد تغییر کند، افزود: زیان انباشته کارخانجات آرد از ۹۳ تاکنون افزایش پیدا کرده است به همین منظور ما پیشنهاد پرداخت ۹۵ هزار تومان بابت هر تن را به دولت داده‌ بودیم که در نهایت برسر پرداخت ۷۰ هزار تومان بابت هر تن توافق شده است.

رئیس کانون صنایع غذایی ایران تصریح کرد: البته با توجه به مشکلات مالی دولت قرار شده این میزان منابع از طریق ارائه گندم به کارخانجات پرداخت شود.