به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، ثبت سفارش واردات برنج از فردا اول آذر ماه سال ۹۶ به مدت ۷ماه آزاد خواهد بود.

در ادامه این بخشنامه آمده است، کلیه واردکنندگان برنج باید تعهدات لازم را برای واردات و ترخیص برنج وارداتی تا پایان تیرماه سال ۹۷ ارائه کنند.

گفتنی است، حقوق ورودی برنج بر اساس مصوبه دولت، ۲۶ درصد تعیین شده است.