به گزارش مهر، خبرگزاری آناتولی لحظاتی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که «اسماعیل قهرمان» از اعضای برجسته حزب حاکم عدالت و توسعه بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان ترکیه انتخاب شد.