به گزارش ایرنا، 'ایاس الساموک' سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی عراق با انتشار بیانیه ای کوتاه اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی این کشور طی حکمی امروز (دوشنبه) همه پرسی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ منطقه کردستان عراق و مناطق خارج از آن که همه پرسی در آنجا برگزار شد، غیر قانونی است.

وی اضافه کرده است که این حکم به مفهوم بطلان آثار و نتایج مرتبط بر این همه پرسی نیز هست.

دادگاه عالی قانون اساسی عراق پیش از این نیز در حکمی درباره تفسیر ماده یک قانون اساسی عراق گفته بود که در این ماده به مسئله جدایی و استقلال از عراق اشاره نشده است.

این دادگاه همچنین در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ (چند روز قبل از انجام همه پرسی) طی حکمی خواستار توقف همه پرسی منطقه شمال عراق به دلیل غیرقانونی بودن آن شده بود.

دولت منطقه کردستان عراق بعد از صدور حکم دادگاه عالی این کشور در تفسیر ماده یکم قانون اساسی عراق، اعلام کرد: به تفسیر دادگاه عالی این کشور درباره ماده اول قانون اساسی احترام می گذارد که برخی کارشناسان آن را به مثابه، اعتراف صریح اربیل به غیرقانونی بودن همه پرسی مورد اشاره دانستند.

دولت مرکزی عراق، از سرگیری گفت وگوها با اربیل را منوط به اعتراف صریح اربیل به غیر قانونی بودن همه پرسی و بطلان نتایج آن دانسته است.