به گزارش صداوسیما به نقل از الحدث، فؤاد معصوم گفت: مسئله همه پرسی منطقه کردستان تمام شد و باید گفتگو بین بغداد و اربیل آغاز شود.

معصوم افزود: هر دو طرف توسل به قانون اساسی عراق را پذیرفتند و دادگاه فدرال، غیرقانونی بودن همه پرسی را اعلام کرد.

وی درباره امکان حل بحران بین اربیل و بغداد در آینده نزدیک ابراز خوش بینی کرد.