به گزارش خبرآنلاین نامه جدید سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر منع استفاده از مدیران بازنشسته، مدیران بازنشسته استقلال و پرسپولیس را به تکاپو انداخته تا هرگونه که شده در سمت خود باقی بمانند.

در این میان به نظر می آید داشتن کارت ایثارگری آسان ترین راه برای فرار از قانون ممنوعیت استفاده از مدیران بازنشسته است. چیزی که سید رضا افتخاری،مدیرعامل استقلال با استناد به آن توانست مشکلش را حل کند و به مدیریتش در استقلال ادامه دهد.

علی اکبر طاهری مدیرعامل سرخ ها هم برای اینکه بخواهد در سمت خود باقی بماند و شامل قانون منع مدیریت افراد بازنشسته نشود، به چنین مدرکی احتیاج دارد که البته به نظر می آید طاهری نتوانسته این قانون را دور بزند و به همین دلیل هم از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا داده.