به گزارش صداو سیما، پایگاه خبری العهد لبنان نوشت، مواضع میشل عون رئیس جمهور لبنان در قبال رفتار تحقیرآمیز و خبیثانه عربستان علیه لبنان، مقامات ریاض را شوکه کرد. کسانی که مطالب روزنامه های سعودی را دنبال می کنند، به خوبی به میزان خشم عربستان از موضع گیری محکم میشل عون در برابر اقدامات این کشور، پی می برند. مدتی است که عربستان دست نویسندگان خود را باز گذاشته است تا از حزب الله گرفته تا میشل عون رئیس جمهور لبنان را هدف قرار دهند. رسانه های عربستان طی دو روز گذشته، به دور از همه قوانین حرفه ای، حملات خود را علیه میشل عون تشدید کردند. این رسانه ها، نسبت هایی به رئیس جمهور لبنان داده اند که در واقع توهین به دولت و مردم این کشور، است. روزنامه های عربستان در اتهام زنی به میشل عون، پا را از خطوط قرمز فراتر نهادند. روزنامه الوطن عربستان در مقاله ای نوشت «به گفته ناظران، با توجه به مواضع متغیر میشل عون، از زمان آغاز ریاست جمهوری وی، پیش بینی می شد از ایران و بازوی نظامی این کشور در لبنان «حزب الله»، جانبداری کند.» این روزنامه با متهم کردن میشل عون به «فرصت طلبی»، نوشت «این ویژگی میشل عون موجب شد از تناقض های موجود در لبنان، استفاده کند و برای ورود به قصر بعبدا، به سمت حزب الله که با تسلیحات خود بر مراکز حساس کشور تسلط دارد، گرایش پیدا کند.» از سوی دیگر، روزنامه «الجزیره» مدعی شد، «رئیس جمهور لبنان، نصر الله است نه میشل عون.» این روزنامه -طبق روال رسانه های عربستان-، ضمن اهانت به میشل عون، و «بیمار» خواندن وی، نوشت «اظهارات میشل عون در واکنش به استعفای سعد حریری، نشان می دهد این مرد بیمار تا چه حد، بر اساس دیکته های حسن نصرالله، رفتار می کند.» این روزنامه همچنین نوشت «آیا میشل عون و کسانی که به عربستان حمله می کنند، می دانند که موجب می شوند عربستان به طور جدی به اتخاذ اقداماتی در واکنش به توهین های رئیس جمهور لبنان، فکر کند؟» روزنامه الیوم عربستان نیز در مقاله ای سراسر اهانت به لبنان و ملت و مسئولان آن، این کشور را «ساخت ایران» خواند. از سوی دیگر، روزنامه «الشرق الاوسط» نیز با تکرار همان سمفونی تهدید، نوشت «آیا میشل عونِ با تجربه، به این موضوع توجه می کند که با تحلیل های غیرمسئولانه خود درباره مشکل کنونی لبنان و تعامل با موضوع استعفای سعد حریری، این کشور را در معرض چه خطراتی قرار می دهد؟» روزنامه «المدینه» در تکمیل حملات سعودی ها علیه لبنان، در مقاله ای با عنوان «حریری... استعفا یا بازگشت مشروط!»، بولا یعقوبیان خبرنگار معروف کانال «المستقبل» را خبرنگار تلویزیون روسیه خواند. روشن است که رسانه های عربستان بر اساس منطق دستورات نظامی و نیز دستورات پادشاه عمل می کنند و رویکردها و دیدگاه های آنها مبتنی بر هیچ گونه سیاست حرفه ای نیست.