به نوشته همشهری، همچنین تعداد موتورسیکلت‌هایی که در شهر تهران وجود دارد، ۳میلیون است و این در حالی است که وسعت کل معابر تهران ۲۹۱۱ کیلومتر است که نسبت به‌خودروها بسیار کمتر است یعنی تعداد خودروها ۸ برابر ظرفیت معابر است.

 

برابر اطلاعات اعلامی مرکز مطالعات ترافیک شهرداری تهران، هر روز 1033خودروی جدید و به‌عبارتی در هر ساعت از شبانه روز، 43دستگاه خودرو جدید وارد معابر تهران می‌شود. این درحالی است که روند خروج خودروهای فرسوده آنقدر کم است که هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود و هیچ‌یک از نهادهای دست‌اندرکار خروج خودروهای فرسوده، عدد مؤثری از خروج فرسوده‌های تهران اعلام نکرده و نمی‌کنند. از سویی هر خودرو برای عبور و مرور به حداقل ۲۵مترمربع فضای حرکتی نیاز دارد و این یعنی روزانه باید ۲۵هزار مترمربع به وسعت معابر تهران افزوده شود که چنین چیزی غیرممکن است و بدین‌ترتیب گره ترافیک هر روزه در معابر محدود تهران کورتر از دیروز می‌شود.