به گزارش ایرنا، زاسپکین این سخن را جمعه شب در گفت و گو با شبکه تلویزیونی «المنار» که وابسته به حزب الله است بیان کرد.

سفیر روسیه تصریح کرد: ما مخالف کنار گذاشتن حزب الله از دولت لبنان هستیم.

وی گفت: هیچ دلیلی برای افزایش فشارها علیه لبنان وجود ندارد.

سخنان سفیر روسیه در بیروت در حالی مطرح می شود که حدود دو هفته پیش «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در حالی که در عربستان سعودی بود از سمتش استعفا کرد.

بسیاری این استعفا را زیر فشار عربستان و با هدف تاثیر بر موقعیت حزب الله در لبنان می دانند. مقام های سعودی بارها تاکید کرده اند که حزب الله یک گروه تروریستی است و نباید در دولت لبنان حضور داشته باشد.

سفیر روسیه در بیروت در ادامه گفت و گو با شبکه المنار حضور حزب الله لبنان در سوریه را نیز در چارچوب جنگ علیه تروریسم و نجات منطقه خواند.

زاسپکین افزود: ما و حزب الله با یک هدف مشترک در سوریه حضور داریم و با هم همکاری می کنیم.