به گزارش تسنیم،عبدالوهاب سهل آبادی، در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در مناطق زلزله زده کرمانشاه، اظهارداشت:

براساس بررسی های انجام شده در اسلام آباد غرب واحدهای صنعتی با مشکل چندانی روبه رو نشده اند فقط دیوار تعدادی از واحدها تخریب شده است.

وی با بیان اینکه در سر پل ذهاب بیش از ۹۰ واحد صنعتی وجود داشت که فقط ١٧ کارخانه فعال بودند، افزود: در زلزله این منطقه بیش از ۷۰ درصد کارخانه ها خراب شده است.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: در یکی از شهرک های صنعتی سرپل ذهاب ٤ نفر فوتی و ٦ نفر مجروح شده اند.