به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در دیدار با همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تبادل نظر درباره اوضاع سیاسی و امنیتی بر تمایل دولت برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن بر اساس قانون اساسی تاکید کرد.

این درحالی است که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد: امکان برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن تا زمانی که مستلزمات ضروری برای موفقیت آن فراهم نشود امکان پذیر نیست هر چند که ما حامی برگزاری آن در موعد مشخص بر اساس قانون اساسی هستیم. از مستلزمات برگزاری این انتخابات بازگشت آوارگان و و فراهم آوردن شرایط لازم برای تضمین مشارکت گسترده آنهاست.

شایان ذکر است که کمیساریای عالی انتخابات عراق، ۱۲ ماه مه آینده را موعد برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرده است.