به گزارش ایسنا، فرید براتی سده با اشاره به موقعیت کوهستانی مناطق زلزله زده و روستاهای قرار گرفته در این مناطق اظهار کرد: افراد آسیب دیده بیشتر ساکن روستاهای کوهستانی و مربوط به مناطق ریجاب، زرده‌دالاهو و سرپل ذهاب بوده‌اند.

وی با اشاره به پیش بینی‌های سازمان بهزیستی برای تشکیل کمیته «تعیین معلولیت» در مناطق زلزله زده گفت: دستور تشکیل این کمیته از دیروز صادر و در اسرع وقت شناسایی و ثبت اطلاعات این افراد انجام خواهد شد. این افراد سپس تحت پوشش سازمان بهزیستی برای دریافت خدمات و کمک ها قرار خواهند گرفت.

معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ نفر از این افراد در بیمارستان کرمانشاه بستری شده‌اند و باقی آنها نیز در بیمارستان های تهران و همدان درحال دریافت خدمات درمانی هستند.