به گزارش مهر و به نقل از اسپوتنیک، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: بازگشت سعد حریری از استعفایش عدالت است.

وی تاکید کرد: با وجود بحران اما لبنان هنوز از نظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی امن است.

نبیه بری اعلام کرد که موضعش درباره موضوع سعد حریری همسو با رئیس جمهور لبنان است و اینکه تا قبل از بازگشت حریری نمی توان کاری انجام داد.

رئیس پارلمان لبنان بیان کرد: حتی پس از بازگشت حریری در برابر وی سناریوهایی وجود دارد. تکرار می کنم بازگشت و عدول از استعفا عین عدالت و ثبات لبنانی و عربی است و تحریک احدی محسوب نمی شود.

بری از میشل عون رئیس جمهور لبنان خواست که به رایزنی هایش درباره خروج از بحران ادامه دهد و تاکید کرد: موضوع در واقع موضوع کرامت ملی است.