به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی جباری در نهایت پس از 3 بار شکایت از استقلال به کمیته تعیین وضعیت موفق شد مدارک خود را علیه باشگاه تکمیل کند.

وکیل این بازیکن با کامل کردن مدارک خواسته جباری از باشگاه استقلال را مشحص کرد و اکنون کمیته تعیین وضعیت باید در این باره رای لازم را صادر کند.

وثوق احمدی در این باره به خبرنگار ما گفت:وکیل جباری امروز با مراجعه به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مدارک ناقص را تکمیل کرد و در نهایت نامه ای را به باشگاه استقلال صادر کردیم تا آنها جواب خواسته جباری را اعلام کنند.

گفتنی است جباری خواستار دریافت دریافت مطالبات فصل جاری اش از باشگاه استقلال شده و به همین منظور شکایتی را به کمیته تعیین وضعیت ارائه کرده است.