به گزارش تسنیم و به نقل از  پولیتیکو، نظرسنجی جدید دانشگاه کوینیپیاک نشان می‌دهد که تنها ۴۰ درصد آمریکایی‌ها بر این باور هستند که دونالد ترامپ مناسب منصب ریاست جمهوری است. این رقم پایین‌ترین میزانی است که در نظرسنجی‌های اخیر دانشگاه کوینیپیاک از سوی شهروندان آمریکایی در پاسخ به این پرسش بیان شده است.

همچنین ۵۷ درصد پاسخگویان در نظرسنجی اخیر گفته‌اند که ترامپ مناسب منصب ریاست جمهوری آمریکا نیست.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۸۶ درصد پاسخگویانی که خود را هوادار حزب جمهوری‌خواه معرفی کرده‌اند بر این باورند که ترامپ مناسب این پست است، اما ۹۳ درصد دموکرات‌ها نظری مخالف آن دارند. همچنین ۶۰ درصد افراد مستقل نیز با ارزیابی قریب به اتفاق دموکرات‌ها مبنی بر اینکه ترامپ مناسب تصدی منصب ریاست جمهوری نیست، موافقند.

از نظر نژادی نیز ۹۳ درصد سیاه‌پوستان و ۷۰ درصد اسپانیایی‌تبارها می‌گویند ترامپ برای تصدی منصب ریاست جمهوری مناسب نیست. اما در بین سفیدپوستان، ۴۹ درصد موافق این ارزیابی هستند و در مقابل ۴۸ درصد می‌گویند که ترامپ برای تصدی پست ریاست جمهوری مناسب است.

همچنین میزان تأیید عملکرد ترامپ با کاهشی دوباره (هرچند اندک) به ۳۵ درصد رسید که تنها ۲ درصد با کمترین میزان آن که در ماه آگوست بود، فاصله دارد. همچنین حدود ۶۰ درصد پاسخگویان گفته‌اند که عملکرد ترامپ در جایگاه رئیس جمهوری را تأیید نمی‌کنند.