به گزارش خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است:" در مورد تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی آموزش و پرورش که در ۸۹ استخدام شدند آیا امکان رسمی شدن وجود دارد؟"

 

دراین باره سید حسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت:در قانون مدیریت خدمات کشوری دو نوع استخدام ( رسمی و پیمانی ) پیش بینی شده که بین این دو نوع استخدام در نظام پرداخت ها و قوانین و مقررات تفاوت خاصی وجود ندارد و رویکرد دولت در مجوزهای استخدامی برای همه ی دستگاههای دولتی استخدام پیمانی است.