به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعضای پارلمان انگلیس امروز اولین فرصت خودشان را برای بررسی لایحه خروج از اتحادیه اروپا پیدا خواهند کرد. این لایحه رسماً به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و چهار دهه قوانین اتحادیه اروپا در قوانین انگلیس خاتمه می‌دهد.

دولت انگلیس با شکست بالقوه در اصلاحات مهم روبرو می‌شود و این در صورتی است که قانونگذاران محافظه‌کار شورشی با حزب اپوزیسیون کارگر متحد شوند و خطرات را برای دولت اقلیت ضعیف ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس دهند.

دولت انگلیس گفته است که زمانی که بریتانیا بخواهد در مارس ۲۰۱۹ از بلوک سیاسی - اقتصادی اتحادیه اروپا خارج شود، باید از وجود یک معاهده حقوقی اطمینان حاصل خواهد کرد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که لایحه خروج اتحادیه اروپا بیانگر تلاش وزرا برای کسب قدرت است و سایرین این لایحه را به چشم فرصتی برای شکل‌گیری سیاست برگزیت ترزا می می‌دانند.

قانونگذاران از جمله از حزب محافظه‌کار خود ترزا می ۱۸۸ صفحه اصطلاحیه برای این لایحه زده‌اند که طی ۸ روز در هفته‌های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.