به گزارش ایسنا، در بحبوحه ادامه بهبود عوامل عرضه و تقاضا در بازار نفت، ارزش ماهانه سبد نفتی اوپک به ۵۵.۵۰ دلار در هر بشکه در اکتبر رسید که بالاترین قیمت در حدود دو سال و نیم گذشته به شمار می‌رود. قیمت‌ها در این ماه از تقاضای جهانی رو به رشد و انتظارات برای این که اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده توافق کاهش تولید را تمدید خواهند کرد، مورد حمایت قرار گرفت.

قیمت سبد نفتی اوپک در اکتبر برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت و با حدود چهار درصد افزایش، بالای سطح کلیدی ۵۰ دلار در هر بشکه ماند. اعضای کلیدی اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان از تمدید توافق کاهش تولید به میزان حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز حمایت می‌کنند و این موضوع به حمایت از افزایش قیمت‌ها در ماه میلادی گذشته کمک کرد.

سطح پایبندی کشورهای اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید در اکتبر برای دهمین ماه از مدت ۱۸ ماه اجرای توافق کاهش تولید، بالای ۱۰۰ درصد ماند. احتمال منظور شدن ریسک ژئوپلتیکی در خاورمیانه نیز از قیمت‌ها حمایت کرد. به علاوه ذخایر نفت آمریکا در اکتبر تحت تاثیر کاهش واردات و افزایش صادرات به کاهش ادامه داد و مجموع برداشت از ذخایر نفت به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید.

ارزش سبد نفتی اوپک بر مبنای ماه به ماه در اکتبر ۲.۰۶ درصد یا ۳.۹ درصد رشد کرد و به ۵۵.۵۰ دلار در هر بشکه رسید و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد یا ۱۱.۲۳ دلار افزایش داشت و به ۵۰.۶۸ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت سبد نفتی اوپک با افزایش قیمت‌های پایه گریدهای مرتبط و تغییرات ماهانه قیمت‌های فروش رسمی آنها، بهبود پیدا کرده است. بازار فیزیکی مطلوب نیز از قیمت سبد نفتی اوپک به خصوص گریدهای خاورمیانه‌ای حمایت کرد. قیمت پایه معاملات فیزیکی نفت برنت، وست تگزاس اینترمدیت آمریکا و قیمت‌های اسپات دوبی به ترتیب ۱.۲۱ دلار، ۱.۸۶ دلار و ۲.۱۲ دلار افزایش پیدا کرد.