به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی فهرست اسامی ۵۰ نفر از کشته شدگان زلزله کرمانشاه از این قرار است: 

- شهر ثلاث باباجانی

1. خورشید احمدی فررزند محمود

2. خاتون فیضی فرزند فرج

3. مهیار بدری فرزند غریب

4. پوریا ملکی فرزند بهرام

5. تارا رضایی فرزند عابد

6. فلاح میری

7. خاصیه مرادی فرزندد رحیم

8. عزیز مریدی فرزند مصطفی

9. حسن امامی

 

- شهر سرپل ذهاب

1. زینب فرضی -

2. مانیسا ویسی - فرزند منصور

3. فریدون سلطانی - فرزند یدالله

4. ابراهیم رمضانی میراحمدی - فرزند محمد رشید

5. حدیث کرمی

6. میثم کرمی

7. سید توران البتکین - فرزند سید سیفور

8. پرنیا البتکین - فرزند سیاوش

9. پیمان شکری -

10. هما رضایی- فرزند رضا

11. اکبر دامن خورشید ف حیدر

12. فریده اسماعیلی ف امان اله

13. اکرم سنجابی - فرزند حسین

14. جبرئیل جامع - فرزند عبداله

15. انور یوسفی - فرزند محمد 

16. محمدمتین رحمتی نظرآبادی - فرزند حسین

 

- ازگله

1. خداکرم ده بالایی - فرزند محمدباقر

2. رشید صوفی

3. مانی صوفی - فرزند رشید

4. عطیه رسولیان

5. امیر یوسفی

6. عبداله محمودی - فرزند فتاح

 

- کرمانشاه

1. مینا زارع فرزند قدرت اله - شهر کرمانشاه

 

- اسلام آباد غرب

1- خاور ویسی

2- سمیرا پورمحمدی - فرزند اسد

3- سید قاسم ساداتی - فرزند سید صفر

4- منظر یاری قره بلاغی - فرزند رستم

5- والیه مرادی - فرزند طاهر

6- معصومه فتاحی - فرزند خسرو

7- گلاویژ حسین - قادری فرزند حاتم

8- بهزاد صادقی ده ابراهیمی - فرزند حبیب

9- مبینا رضایی - فرزند علی میت

10- ثریا محمدی - فرزند امیر

11- بردیا باقری - فرزند مجتبی

12- انا میرزایی - فرزند داود بخش

13- فاضل غلامی - فرزند محمد 

14- سید سپهر حسینی - فرزند سید گودرز

15- سیده کوثر حسینی - فرزند سی گودرز

16- نرگس زارع - فرزند عبداله

17- الهی کرمی

18- صدیقه قنبری