عادل حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده موکلم روز چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار می‌شود.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده معاون دولت دهم در تاریخ‌ ۲۵  مهرماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت به صورت غیرعلنی برگزار شد.

معاون رییس جمهور در دولت دهم، قبل از ورود به اولین جلسه دادگاه درباره اینکه دادگاه، غیرعلنی برگزار می‌شود، گفته بود که در این پرونده همه چیز وجود دارد.

به گزارش ایسنا، حمید بقایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تقاضای برگزاری دادگاه به صورت علنی را داده بودیم که به آن رسیدگی نشد و دادگاه غیرعلنی برگزار می شود.

بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که عناوین اتهامی شما چیست؟ خاطرنشان کرد: همه چیز در این پرونده وجود دارد.

جلسه دوم رسیدگی به پرونده معاون رییس جمهور در دولت دهم، ۳۰ مهرماه به صورت غیرعلنی در همان شعبه برگزار شد که پایان این جلسه حاشیه‌هایی نیز داشت.

حمید بقایی پس از پایان دادگاه، به محوطه جلوی ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه آمد که ماموران حاضر در محل مانع از گفت‌وگوی وی با خبرنگاران شدند و بقایی را به سمت خیابان هدایت کردند. در این میان تعدادی از همراهان بقایی دور او جمع شدند که ماموران از حاضرین در محل خواستند متفرق شوند که اصرار بقایی برای صحبت منجر به درگیری کوتاهی بین ماموران و اطرافیانش شد و در نهایت بقایی به همراه حامیان خود محل را ترک کرد.

عادل حیدری وکیل بقایی پس از پایان دومین جلسه دادگاه در گفت وگو با ایسنا، گفته بود که این جلسه موضوع قابل توجهی نداشت.

حیدری درباره روند جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: در این جلسه وارد مباحث ماهیتی هم شدیم.