به گزارش ایسنا، به نقل از الاتحاد، انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه گفت: جهت‌گیری دوگانه "بی‌طرفی با کشورهای عربی و جانبداری از ایران" بیان کننده پیام و موقعیت لبنان است.

 

قرقاش با بیان اینکه همه کشورهای عربی حق دارند که از روابط طبیعی با یکدیگر بهره‌مند شوند، اظهار داشت: روابط یکسان براساس تکروی و اقدامات یکجانبه صورت نمی‌گیرد.