به گزارش ایسنا، به نقل از حریت، احزاب حاضر در پارلمان ترکیه تا ۱۶ نوامبر وقت دارند که نامزدهای خود را برای عهده‌گیری ریاست پارلمان معرفی کنند.

قانونگذاران ترکیه رئیس جدید پارلمان را در یک رای‌گیری محرمانه تا چهار دور در یک روز انتخاب می‌کنند.

در دو دوره اول نامزدها باید اکثریت آرا یعنی ۳۷۶ رای از ۵۵۰ رای را به دست آورند.

در صورت نیاز در رای گیری‌های دوره سوم و چهارم تنها ۲۷۶ رای برای انتخاب رئیس جدید پارلمان کافی هستند.

 در حال حاضر حزب عدالت و توسعه ترکیه ۳۱۶ کرسی در پارلمان دارد. حزب حاکم و حزب جنبش ملی گرا که ۳۶ کرسی دارد، هنوز نامزد خود را اعلام نکرده‌اند.

 در مقابل حزب مردم جمهوری خواه زکریا تمیزل، وزیر پیشین اقتصاد را به عنوان نامزد خود معرفی کرده است.

حزب دموکراتیک خلق نیز سلما ایرماک را به عنوان نامزد معرفی کرده است. ایرماک در سوم نوامبر با اتهامات تروریستی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. هنوز پارلمان روند لغو کرسی ایرماک به دلیل محکومیتش انجام نداده اما این اقدام محتمل است.

حزب مردم جمهوری خواه ۱۳۱ کرسی و حزب دموکراتیک خلق ۵۴ کرسی در پارلمان دارد.