به گزارش خبرآنلاین، بهرام قاسمی گفت: وزیر خارجه دولت سعودى با وارونه جلوه دادن همه حقایق، تلاش بی ثمر و بیهوده ای که بار ها تکرار و تجربه کرده است را بکار می بندد تا شاید افکار عمومى را از اقدامات بى ثبات ساز عربستان در منطقه، به مسیرى دیگر منحرف کند؛ حال آنکه اکنون دولت ها و ملت هاى منطقه به خوبى شاهد این سیاست هاى تفرقه افکنانه سعودى ها هستند که این بار پس از خلیج فارس و یمن، میل به لبنان و ایجاد ناآرامی در این کشور دارد.

بهرام قاسمى با ردّ کامل ادعاهاى این مقام سعودى، به جنایات جنگی افسارگسیخته سعودى ها در یمن اشاره کرد و اظهار داشت:

فرافکنی ها و سیاست های ناپخته و تفرقه افکنانه سعودی ها آثار مخرب و زیانباری برای کل منطقه به دنبال دارد. سعودى ها فرافکنى را به بالاترین حدّ خود رسانده اند و درحالى که خود مهد تفکّر افراطى گرى و مظهر عینى اقدامات تروریستى و دخالت آشکار در امور دیگر کشور های منطقه هستند، دیگران را با دروغ و دغل به حمایت از تروریسم متهم مى کنند.

سخنگوى دستگاه دیپلماسى با اشاره به تحولات روزهاى اخیر در منطقه خاطر نشان کرد: در حالى که جمهورى اسلامى ایران طى سالیان بسیار از هیچ تلاشى براى کمک به ثبات، امنیت و آرامش در سطح بین المللى و منطقه ای دریغ نکرده است، این بار منطقه درگیر سیاست هاى افراطى ناپخته اى شده است که امروز بخشی از آن بخاطر انحراف افکار عمومی از مصائب خودساخته داخلی و خارجی آنان است؛ شرایطی که درایت و عزم جدّى تمام کشورهاى منطقه را براى مقابله با آثار ویرانگر آن طلب مى کند.