به گزارش خبرآنلاین، آیت‎الله عباس قائم مقامی عضو جامعه روحانیت مبارز که مهمان کافه خبر خبرآنلاین بود، در خلال گفت‎وگویش به خاطره ای از مرحوم آیت‎الله مهدوی‎کنی پرداخت و گفت: ایشان برای خود من تعریف کرد که نزد امام رفته و پرسیده بودند که «چرا به پیمانی که طبق قانون اساسی با مردم به عنوان رهبر بسته اید عمل نمی کنید؟ چارچوب های عمل و وظایف و اختیارات شما در قانون اساسی مشخص شده، چرا گاهی احکامی فراتر از قانون صادر می کنید؟»

وی با بیان اینکه این ماجرا مربوط به همان سالهای جنگ و احتمالا مربوط به سال ۶۵ و این حدودهاست که جریان موسوم به راست در موضع انتقادی بودند، ادامه داد: امام هم به این مضمون فرموده بودند که «شرایط جنگ است. ما از همه طرف داریم تهدید می شویم آن وقت تو انتظار داری من به خاطر عموم آیه "اوفوا بالعقود"، مصلحت اسلام و مردم را نادیده بگیرم؟ نمی شود، این شرایط اضطراری است». منظورم این است که امام هم به استناد شرایط اضطراری به خیلی از تصمیم ها و رفتارها تن دادند که از نظر عقلی و شرعی هم در همان شرایط کاملا توجیه پذیر است ولی هرگز آنها را یک رویه و قاعده و قابل تعمیم به شرایط طبیعی نمی دانستند. لذا پس از رفع شرایط اضطراری فرمودند که باید به شرایط عادی بازگشت.