به گزارش ایرنا ، وضعیت رفت و آمد زایران از ورودی های باب القبله ، باب الرسول، باب الساعه و باب الصادقیه روان و عادی شده است.

با کاهش جمعیت زائر و عادی شدن اوضاع در شهر نجف، مشکل اختلال تلفن های همراه و شبکه های اینترنتی نیز در روز پنجشنبه رفع شده و در زمان حاضر زوار به راحتی با هم ارتباط دارند و مشکل گم شدن افراد نیز به مراتب کاهش یافته است، به طوری که بلندگوهای حرم کمتر و به صورت موردی همراهان گمشدگان را صدا می زنند.

بیشتر زوار برای شرکت در گردهمایی بزرگ اربعین راهی کربلا شده اند و اکنون اغلب زوار در نجف کسانی هستند که از زیارت کربلای معلا بازگشته اند.

گزارش خبرنگار ایرنا از بزرگراه کربلا نیز حاکی است که اغلب زوار به کربلا رسیده اند و این مسیر تا کیلومتر ۶۰ تا ۷۰ به نسبت خلوت است.

کسانی نیز که از غافله عقب مانده اند، سعی دارند با وسایل نقلیه موجود خود را به کربلا برسانند.