میرمسعود حسینیان در گفت و گو با مهر، با اشاره به اینکه موج برگشت زوار شروع شده است، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی از زوار در کربلا حضور دارند و جمعیت متراکم است.

وی با بیان اینکه البته امسال به نسبت سال های گذشته نظم و انضباط بهتر شده است، تصریح کرد: بر اساس آمار، تاکنون ۹۰۰ هزار نفر به کشور برگشته اند.

سرکنسول ایران در عراق از زائران خواست تا در برگشت به کشور صبر و تحمل داشته باشند، افزود: باتوجه به حجم زوار و کمبود مالی دستگاه های خودپرداز مشکلی در ارائه پول ایجاد شده است.

حسینیان با بیان اینکه در حال پیگیری هستیم تا ظرفیت خودپردازها افزایش یابد و مشکل مالی زوار حل شود، تصریح کرد: زائران دقت داشته باشند در برگشت، ابتدا زواری که سن بیشتری دارند و خانوم ها از وسایل نقلیه استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنان با مشکل گمشدگان مواجه هستیم؛ تعداد زیادی از افراد بدون شناسایی موکب ها خارج شده اند و وسایل خود را در موکب ها جا گذاشته اند.

سرکنسول ایران در عراق از زائران خواست تا در حفظ و حراست پاسپورت خود بکوشند و مدیریت پول داشته باشند.