به گزارش میزان، معامله ۷ گروه خودرویی در بازار سرمایه حاکی از نوسان مثبت تمامی گروه‌ها در معاملات است.

*سایپا (خساپا)

سهام گروه سایپا در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از یک هزار و 679 سهم در ابتدای هفته به یک هزار و 653 سهم کاهش یافت و حجم از 20 میلیون و 727 سهم با رشد به ۲۷ میلیون و ۲۰۹ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند مثبت ۰.۸۳ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف و به کاهش ۱.۴۷ درصدی رسید.

دنده معکوس خودرویی‌ها در جاده بورس/ خودرویی‌ها هم مسیر با اُفت شاخص

*ایران خودرو (خودرو)

سهام گروه ایران خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از 674 سهم در ابتدای هفته به یک هزار و 91 سهم افزایش یافت و حجم از 6 میلیون و 3 سهم با رشد به 12 میلیون و 786 سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند منفی 0.57 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به کاهش 3.39 درصدی رسید.

دنده معکوس خودرویی‌ها در جاده بورس/ خودرویی‌ها هم مسیر با اُفت شاخص

*زامیاد (خزامیا)

سهام گروه زامیاد در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از 587 سهم در ابتدای هفته به 654 سهم افزایش یافت و حجم از 8 میلیون و 752 سهم با رشد به 10 میلیون و 865 سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی 0.83 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه به روند منفی 2.08 درصدی رسید.

دنده معکوس خودرویی‌ها در جاده بورس/ خودرویی‌ها هم مسیر با اُفت شاخص

*سایپا دیزل (خکاوه)

سهام گروه سایپا دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و 523 سهم در ابتدای هفته به 458 سهم کاهش یافت و حجم از 8 میلیون و 911 سهم با کاهش به 6 میلیون و 565 سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی0.25 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه به روند منفی 3.02 درصدی رسیده است.

دنده معکوس خودرویی‌ها در جاده بورس/ خودرویی‌ها هم مسیر با اُفت شاخص

*پارس خودرو (خپارس)

سهام گروه پارس خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و یک هزار و 181 سهم در ابتدای هفته به 827 سهم کاهش یافت و حجم از 16 میلیون و 587 هزار با کاهش به 12 میلیون و 416 سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش 1.34 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و با روند منفی 1.71 درصدی رسید.

دنده معکوس خودرویی‌ها در جاده بورس/ خودرویی‌ها هم مسیر با اُفت شاخص

*گروه بهمن (خبهمن)

سهام گروه بهمن در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از 165 سهم در ابتدای هفته به 181 سهم افزایش یافت و حجم از 3 میلیون و 157 با افزایش به 3 میلیون و 451 سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی 1.1 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به رشد 0.3 درصدی رسید.

دنده معکوس خودرویی‌ها در جاده بورس/ خودرویی‌ها هم مسیر با اُفت شاخص

*ایران خودرو دیزل (خاور)

سهام گروه ایران خودرو دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از 805 سهم در ابتدای هفته به 351 سهم کاهش یافت و حجم از 11 میلیون و 371 با کاهش به 4 میلیون و 182 سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند صعودی 2.26 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف و به اُفت 2.42 درصدی رسید.

دنده معکوس خودرویی‌ها در جاده بورس/ خودرویی‌ها هم مسیر با اُفت شاخص

در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته گذشته بازار شاهد معاملات خوبی در نماد ایران خودرو بود و انتشار شایعاتی مبنی بر وجود یک سرمایه‌گذار برای خرید درصدی سهام موجب شد تا معاملات پر حجمی در این گروه و برخی از زیر مجموعه‌های ایران خودرو به ویژه گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو انجام شود.

وی در ادامه افزود: گروه خودرویی در این بخش شاهد معاملات خوبی بود البته در کلیت بازار صدر شینی از آن گروه پالایشی بود  و در مجموع ، روند معاملات در بازار چندان قوی نبود. 

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازار فعلا دچرا کمبود نقدینگی است و شرایط همچنان در گروه خودرویی به صورت قبل ادامه دارد.

گزارش ها حاکی از معامله گروه‌های سایپا، سایپا دیزل، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، ایران خودرو و ایران خوردو دیزل با توجه به روند صعودی شاخص بورس تا انتهای هفته با نوسان نسبتا مثبت معامله شدند.