به گزارش ایسنا، شنبه هفته آینده، قوه قضاییه، میزبان روسای قوا برای برگزای جلسه سران سه قوه است.

 

این نشست ساعت ۱۰ صبح در محل قوه قضاییه برگزار می‌شود.