شهریار حیدری در گفتگو با مهر اظهار داشت: دیشب در آخرین جمع‌بندی‌ها اعلام شد که دو میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۰۹ روادید صادرشده است.

وی ادامه داد: همچنین دو میلیون و ۳۷۴ و ۲۴۵ خروجی از مرزهای ایران داشته‌ایم که این رقم با احتساب ۵۷ هزار و ۳۶۸ نفر خارجی هستند که از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران خارج‌شده‌اند.

حیدری افزود: اگر عدد خروجی بیشتر از روادید هست با احتساب آمار زوار خارجی است.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین بیان کرد: درعین‌حال حدود ۳۵ هزار نفر هم تا دیشب به هر دلیلی نتوانسته‌اند از روادید اربعین استفاده کنند.

حیدری با اشاره به جلسه با سفیر عراق گفت: در این جلسه اعلام شد که زائران می‌توانند بعد از اربعین از ویزا استفاده کنند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مرزهای زمینی برگشته‌اند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین یادآور شد: همچنین به‌رغم همه تأکیدات تعدادی به‌صورت غیرمجاز از مرزهای غیررسمی قصد خروج از کشور به سمت عتبات داشتند که توسط مرزبانی کشور عراق دستگیر و تحویل مقامات قضایی ایران شدند.

حیدری با یادآوری اینکه همه عوامل و امکانات برای بازگشت زائران مهیاست تصریح کرد: تا الآن هم مشکل خاصی در بحث اسکان، تغذیه و انتقال زائران گزارش نشده است.

وی تأکید کرد که همه عوامل و دست‌اندرکاران به‌صورت شبانه‌روز فعالیت دارند.