مهران امینی فرد درگفت و گو با تسنیم در تشریح جزئیات آن اظهار داشت: مادر بارداری به منظور انجام زایمان به بیمارستان ایران منتقل شد که پس از انجام معاینات اولیه مشخص شد که جنین در رحم مادر فوت کرده است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر افزود: با توجه به اینکه این مادر دارای بیماری دیابت بود و اولویت نخست برای پزشکان نجات جان وی بود تصمیم به خروج جنین ازرحم مادر گرفته شد.

وی ادامه داد: اما با توجه به وزن و جثه نوزاد فوت شده در موقع خارج کردن جنین از داخل رحم با توجه به جثه سنگین نوزاد در ناحیه گردن او پارگی ایجاد شده است.

امینی فرد با اشاره به اینکه نوزاد به صورت مرده از داخل کانال رحم عبور کرده است، گفت: دانشکده علوم پزشکی  ایرانشهر همواره بیماران را تکریم کرده و حقوق آنان را محفوظ نگه می دارند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر با اشاره به اینکه موضوع در حال بررسی است، خاطر نشان کرد: چنانچه از سوی پزشک قصوری صورت گرفته باشد بر اساس قانون با او برخورد می شود.