به گزارش ایلنا، سرهنگ جهانی افزود: با توجه به شرایط ترافیکی و جهت تسهیل تردد زائران محور مهران به ایلام از ساعت ۱۶ امروز یکطرفه می‌شود و تردد از ایلام به مهران ممنوع است.

وی افزود: همچنین جاده ایلام به ملک شاهی، مهران نیز از سه راه ملک شاهی به سمت مهران بکطرفه خواهد بود.