به گزارش ایلنا، نتایج یک نظرسنجی که از سوی شبکه «ان بی سی نیوز» و روزنامه «وال استریت ژورنال» روی ساکنان ۴۳۸ منطقه در آمریکا که در انتخابات سال ۲۰۱۲ به نامزد دموکرات‌ها رای داده اما در سال ۲۰۱۶ نامزد جمهوری‌خواهان را انتخاب کردند، انجام شده است نشان می‌دهد که تنها یک سوم از این افراد چیزی در حدود ۳۲ درصد از آنهامعتقدند که آمریکا اکنون و با روی کار آمدن دونالد ترامپ نسبت به زمان پیش از روی کار آمدن وی وضعیت بهتری دارد.

اما اغلب شرکت کنندگان در این رای گیری می‌گویند که شرایط کشور نسبت به زمانی که ترامپ به کاخ سفید نرفته بود، بدتر شده است. و در نهایت ۲۶ درصد نیز بر این باور هستند که آمریکا با زمان مشابه یک سال گذشته هیچ تفاوتی نداشته است.

دراین بین بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی (چیزی حدود ۵۳ درصد) می‌گویند که فکر نمی‌کنند ترامپ دستور کار مشخصی برای مواجهه با مسائل مهم آمریکا داشته باشد.

۴۸ درصد از پاسخ‌دهند گان به این نظرسنجی بر این باور بودند که رتبه‌بندی شغلی ترامپ مثبت است و این در حالی است که ۵۰ درصد نیز بر این باور بودند که رتبه بندی رئیس جمهور آمریکا منفی است. از سوی دیگر، ۳۸ درصد عملکرد شغلی ترامپ را تایید و ۵۸ درصد نیز عملکرد شغلی ترامپ را تایید نکرده‌اند.

آمریکایی‌های شرکت کننده در این نظرسنجی همچنین نظرمطلوب‌تری درباره دو سیاستمدار دموکرات نسبت به دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور دارند. باراک اوباما رئییس جمهور آمریکا ۴۸ درصد آرای مثبت و ۳۷ درصد منفی دریافت کرد و همچنین برنی سندرز نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز ۴۲ درصد رای مثبت و ۳۱ درصد رای منفی دریافت کرد.

اما هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ همچنان در میان شرکت‌کنندگان در این نظر سنجی که همگی از مناطقی انتخاب شده بودند که به ترامپ رای داده بودند، شخصیت سیاسی محبوبی نیست. تنها ۲۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نظر مثبتی نسبت به وی داشتند و ۶۰ درصد نیز نظر منفی به او داشتند. در نظرسنجی مشابهی که در جولای گذشته انجام شد نیز نشان می‌دهد که تنها ۲۷ درصد از شرکت کنند گان نظر مثبتی درباره کلینتون دارند و ۵۴ درصد نیز نظر منفی به او دارند.