به گزارش ایسنا، جلسه امروز شورای شهر پنجم با حضور فاضلی رئیس اتاق اصناف برگزار شد.

فاضلی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه مجموعه اتاق اصناف برای ساماندهی وضعیت تهران با همه توان در کنار اعضای شورای شهر است، گفت: از شما خواهش دارم که شورای شهر تهران باید فکری به حال اصناف کند و لازم است کمیته‌ای مشترک در این زمینه ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران نیز برای اولین بار با پیگیری آرش میلانی تابلو شاخص کیفیت هوا در صحن شورای شهر نصب شد تا اعضاء از نزدیک کیفیت هوا را ببینند.