سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: امسال در توافقی که با دانشگاه‌ها و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها داشتیم مقرر شد تا دانشجویان امکان سفر بدون وثیقه به کشور عراق را با ضمانت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها به دست بیاورند که در همین راستا ضمانت خروج برای تعدادی از دانشجویان برای سفر به کشور عراق و حضور در راهپیمایی اربعین فراهم شد.

 

کریمی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده تا کنون قریب به ۵۰ هزار نفر از دانشجویان مشمول سربازی بدون وثیقه و با این ضمانت از کشور خارج شده‌اند، اظهارکرد: این افراد می بایست در موعد مقرر به کشور بازگردند.

 

به گفته جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اقدامات انجام شده، سرعت طی مراحل اداری برای سفر دانشجویان کاهش یافته و تعداد بیشتری از مشتاقان سفر به عتبات می‌توانند به زیارت بروند.

وی درباره اینکه آیا با این وثیقه می‌توان به دیگر کشورها نیز سفر کرد، تصریح کرد: ضمانت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای سفر اربعین است و در مجوزی هم که سازمان وظیفه عمومی ناجا صادر می کند، قید یک بار اجازه خروج در مدت معلوم و مقصد کشور نیز آورده می‌شود.