به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ و به نقل از خبرنگار اعزامی ما در محل حادثه،  سرباز ۲۰ ساله ظهر امروز در منزل در  فسا خودکشیکرد.

وی ادامه داد: این پسر جوان با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.