به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف،وزیر خارجه کشورمان در چند پیام توییتری نوشت:سفرها به عربستان سعودی متخاصم برای سلامت منطقه خطرناک بوده است.سفر ترامپ منجر به سرکوب ها در بحرین و به دنبال آن آشفتگی در قطر شد.

وی افزود:سفرهای کوشنر(داماد ترامپ) و نخست وزیر لبنان به استعفای عجیب سعد حریری در حالی که خارج از کشور بود منجر شد.البته که ایران به مداخله در منطقه متهم شده است.

ظریف ادامه داد:بمباران یمن از سوی پادشاهی عربستان باعث کشته شدن هزاران بی گناه شامل کودکان،شیوع وبا و قحطی شده است اما قطعا ایران سرزنش می شود.

وریر خارجه کشورمان گفت:پادشاهی عربستان سعودی در جنگ های متخاصمانه،گردن کلفتی در منطقه،رفتارهای بی ثبات کننده و تحریکات پر خطر می شود و این کشور ایران را برای این رویداد ها سرزنش می کند.