به گزارش عصر ایران به نقل از "هاآرتص" ، نتانیاهو دیروز در مصاحبه با برنامه " شو اندرو مار " کانال بی بی سی ۱ انگلیس، مدعی شد: "ایران آشکارا اعلام کرده به دنبال نابودی اسراییل است. آنها آشکارا اعلام کرده اند که می خواهند "شیطان کوچک" – اسراییل - را که دنباله "شیطان بزرگ" یعنی آمریکا می دانند، نابود کنند... برای همین آنها می خواهند سوریه را مستعمره خود کرده و آنجا را نیز لبنانیزه کنند. آنچه آنها در لبنان کرده اند منجر به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان شد. ایران می خواهد سوریه را نیز چنین کند و به طور کامل تصاحب کند."

نتانیاهو در ادامه مدعی شد: "همزمان با نابودی داعش در سوریه و خروج آنها از این کشور، ایران وارد سوریه می شود. آنها می خواهند نیروی هوایی خود را وارد سوریه کنند، درست در کنار اسراییل. آنها می خواهند نیروهای شیعه و ایرانی را درست در کنار اسراییل مستقر کنند. آنها می خواهند نیروی دریایی و زیردریایی هایشان را در سواحل سوریه درست در کنار اسراییل مستقر کنند. بنابراین ما اجازه چنین کارهایی را به آنها نخواهیم داد و مقابل آنها مقاومت خواهیم کرد."

او همچنین در این مصاحبه مدعی شد: وقتی صدای اسراییل و جهان عرب در نگرانی درباره ایران به هم نزدیک شده است، جهان نباید نسبت به این مساله بی تفاوت بماند.

نتانیاهو روز جمعه نیز با حضور در اندیشکده "چتم هاوس " در لندن اظهارات مشابهی کرده بود.

او در جلسه ای در این اندیشکده انگلیسی، با اشاره به تهدیدهای ناشی از ایران در منطقه خاورمیانه مدعی شده بود که سران بسیاری از کشورهای خاورمیانه و عرب از او می خواهند با صدای بلند تهدیدهای ناشی از فعالیت های ایران را جار بزند! و او به آنها می گوید چرا خودتان این حرف ها را نمی گویید.