ستون طنز روزنامه شهروند به خبر فروش اینترنتی بنزین واکنش نشان داد.