به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، همسر رابرت موگابه، رئیس‌جمهوری زیمبابوه یکشنبه گفت: من به آقای موگابه گفتم که باید اجازه دهید من جای شما را بگیرم. ترسی نداشته باش. اگر می‌خواهید این سمت را به من بدهید آزادانه این کار را کنید.

معاون رئیس‌جمهوری زیمبابوه که جانشین احتمالی موگابه ۹۳ ساله در نظر گرفته می‌شود، اخیرا با او دچار تنش‌ شده است. شنبه رئیس‌جمهوری زیمبابوه تهدید کرد که او را اخراج کند و او را به فساد اداری متهم کرده است.

در بحبوحه اختلافات حزبی بر سر اینکه چه کسی باید رهبر شود، تحولی که تنها زمانی رخ می‌دهد که رهبر فعلی فوت کند، گریس موگابه ۵۲ ساله می‌گوید این حزب به زودی اساسنامه خودش را تغییر می‌دهد تا یک زن بتواند معاون رئیس‌جمهوری شود.