به گزارش فارس، نمایش «گم و گور» به کارگردانی امیر مهندسیان و بازی امیر جعفری، الناز شاکردوست، کاوه ابراهیم، علیرضا زارع پرست، فردین شاه حسینی و سمانه آقازمانی از ۲۱ آبان اجرایش را آغاز می‌کند.

پیش فروش بلیت‌های نمایش از ظهر فردا 14 آبان ساعت 12 ظهر در سایت تیوال آغاز خواهد شد.

«گم و گور» نخستین نمایشی است که الناز شاکردوست با آن حضور روی صحنه تئاتر را تجربه می‌کند.

داستان این نمایش کاملا رئالیستی است و همه اتفاقات آن در یک صحنه و یک پرده می‌گذرد.

اتفاقات نمایش «گم و گور» در قبرستان و غسالخانه می‌گذرد اما به تعبیر کارگردان تِمِ امید در آن هست و مضمونِ تولد که در تضاد با مکان قرار می‌گیرد. 

پیش از این قرار بود ریما رامین‌فر از 21 آبان در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر «تابوت عهد» را روی صحنه ببرد که با انصراف او از نوبت اجرایش، مهندسیان جایگزینش شد.