به گزارش ایسنا،شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر ۹۲ و در شرایط سالم قرار دارد این در حالیست که این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.