به گزارش ایسنا، به نقل از دیلی میل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: امیدوارم که او(رابرت مولر) نسبت به همه چیز منصفانه رفتار کند و اگر او اینگونه باشد من بسیار خوشحال می‌شوم چون در آن صورت همانگونه که شما درباره یک انسان بی‌گناه حرف می‌زنید می‌بینید من هم حقیقتا هیچ نقشی در هیچ شکلی از تبانی با روسیه نداشته‌ام‌.

وی ادامه داد: باور کنید آخرین چیزی که من می‌توانسته‌ام به آن فکر کنم دست داشتن در چنین کاری بوده است.

ترامپ در پاسخ به اینکه آیا اخراج مولر را مدنظر قرار خواهد داد گفت، مطمئن است که از بابت هرگونه خطایی عفو خواهد شد.

ترامپ همچنین توضیح داد که چطور پل مانافورت را در سال ۲۰۱۶ به توصیه یک دوست به عنوان رئیس کمپین خود استخدام کرده است.

ترامپ گفت: او یکی از دوستان من بود که یک تاجر بسیار موفق و شخص خوبی بود و شما می‌دانید که پل زیاد در آنجا نماند.

او اشاره‌ای به نام دوستش نکرد اما گفت: فکر می‌کنم که ما موردی درمورد او و اینکه ممکن است با برخی کشورها در ارتباط باشد یافتیم و من حتی نمی‌دانم دقیقا چه بود اما در یک مقطع ما احساس کردیم بهتر است پل کنار گذاشته شود زیرا نمی‌خواستیم درگیری‌های بالقوه داشته باشیم.

ترامپ همچنین تاکید کرد که در تحقیقات مولر او هدف تحقیقات قرار ندارد.

وی ادامه داد: تا آنجا که مساله به من مربوط می‌شود کسی به من نگفته که ما تحت تحقیقات قرار داریم. من تحت تحقیقات قرار نگرفته‌ام‌.