پروانه مافی،  در گفتگو با ایلنا در رابطه با وضعیت پیاده سازی تکنولوژی شهر هوشمند در تهران گفت: هوشمند سازی شهرها به خصوص کلانشهرها یک اولویت مهم و اساسی است. دنیا به سمت هوشمند سازی شهرها حرکت کرده است و ما نیز باید به سمت هوشمند سازی شهرهای ایران حرکت کنیم؛ در حقیقت هوشمند سازی یک ضرورت برای وضعیت فعلی کشور است و برای پیاده سازی این سیستم نیاز به ایجاد مشاغلی در حوزه فناوری اطلاعات است که می‌تواند تحولی را درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به دنبال داشته باشد.

 

مافی با بیان این که شهر هوشمند مسئله مهمی در بحث درآمدهای پایدار شهرداری است، گفت: شهر هوشمند می‌تواند تحولی بزرگ را در بخش اقتصادی شهرداری‌ها ایجاد کند. در حال حاضر با توجه به تعامل مسئولان ذی ربط در حوزه شهر هوشمند، مقدمات و زیر ساخت‌های پیاده سازی شهر هوشمند در تهران آماده شده است و پایتخت در حال هوشمند سازی است.

رییس کمیته شوراها و شهرداری‌های مجلس در رابطه با وضعیت درآمدهای پایدار شهرداری گفت: در حوزه درآمد پایدار شهرداری‌ها به صورت هفتگی جلساتی با کمیسیون تشکیل می‌شود. در حال حاضر کمیسیون بر روی طرح نمایندگان کار می‌کند و تا به امروز ۵ ماده از ۲۸ ماده مطرح و به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است.

وی تاکید کرد: دیگر فروش تراکم در درآمدهای شهرداری‌ها جواب نمی‌دهد و باید جایگزینی صورت بگیرد. شهرداری‌ها باید خط مقدم نگاه به درآمد پایدار با حوزه‌های فناوری اطلاعات، گردشگری و مدیریت منابع و مصارف باشند تا بتوانند به رشدی مطلوب دست پیدا کنند.