به گزارش ایلنا اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه یوم الله سیزدهم آبان و برگزاری راهپیمایی مردمی و استکبار ستیز در این روز توسط ملت بزرگ ایران، شعارهای پیشنهادی این راهپیمایی را اعلام کرد.

محور این شعارهای به شرح زیر اعلام شده است:

موضوع : استکبارستیزی

***نماد شیطان ِ لعین آمریکاست محور هر جنایتی آمریکاست

***امروز در سراسر ِ این کشور مرگ بر آمریکاست شعار محور

***سیزدهم آبانماه، روز مرگ بر آمریکاست روز خروش ِ ملت بر علیه آمریکاست

***روز دشمن‌ستیزی، روز مرگ بر آمریکاست روز ستیز با ظالم، ام‌الفساد آمریکاست

***روز مباهات ما، روز مرگ بر آمریکاست روز سیلی خوردن ِ جاسوسان آمریکاست

***تا دشمن انقلاب، آمریکای لعین است مرگ بر آمریکا، با خون ِما عجین است

***در پرتو غیرت ِ ملت انقلابی بسته شود دهان ِ این ترامپ ِ روانی

***ما ملّتی نستوه و چون کوه استواریم حامی مظلومان و دشمن استکباریم

***جنایت منطقه زیر سر آمریکاست کشتار و قتل و غارت ماهیت آمریکاست

***فشارو زور و تهدید این منطق آمریکاست تحریم و ظلم و ستم، سه حربه آمریکاست

***بدعهدی آمریکا بر همه کس اعیان است اعتماد به آمریکا اعتماد به شیطان است

***در عزم ملت ما تهدید اثر ندارد آمریکای جهانخوار این را باید بداند

***نصرُمِنَ الله وَ فَتحٌ قریب مرگ بر آمریکای مردم فریب

***مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل

موضوع : حمایت از سپاه

***درود بر سپاه با صلابت پاسداران ِ عزت و حافظان ِ امنیت

***با اقتدار این جُنودِ رَحمان لرزه فتاد به پیروان شیطان

**نیروی قدس ِ سپاه، خار چشم ِ آمریکاست این لشکر ِ الهی محبوب ِ ملت ماست

***هیچ غلطی نمی‌تواند بکند آمریکا مقابل ِ قدرت ِ مردم و عزم سپاه

***مترسکی پوسیده است کنگره آمریکا برابر ِ حمایت ِ قاطع ما از سپاه

***سپاه و ارتش ِ ما، مظهر ِ اقتدار است برای کشور ما، باعث ِ افتخار است

***نابود می‌شود به لطف خدا هرکه بود دشمن نام سپاه

***اهریمنان ندارند از ترسشان آسایش سد نفوذ دشمن باشد سپاه و ارتش

***بکوری دو چشم ِ، خصم سپاه و ارتش توان موشکی مان هردم یابد افزایش

***مگر بخواب ببینند دشمنان حرامی برجام دیگری را در حوزه دفاعی

***مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل

موضوع : رهبری

***ما رهرو امام و پیرو رهبر هستیم هیبت پوشالی آمریکا رو شکستیم

***راه شهیدان ما، طریقِ عزّت ماست پیروی از رهبری، عامل قدرت ماست

***ما ملتی بصیریم ذلّت نمی‌پذیریم

***ما ملتی آگاهیم پیرو ثاراللهیم

***ما پیرو رهبریم فرمان از او می‌بریم

***حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی

موضوع : صهیونیست و اسرائیل

***راه رسیدن به ثبات جز این نیست محو رژیم غاصب صهیونیست

***رژیم صهیونیستی، خانه عنکبوت است سرنوشت اسرائیل، نابودی و سقوط است

***آمریکای جهانخوار سردمدار استکبار

***نشانه ی دینداری از آمریکا بیزاری

***اسرائیل و استکبار روباه و گرگ و کفتار

***مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آل سعود مزدور